Over choice co-op

Choice co-op is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) opgericht om crowdfunding van het Choice project mogelijk te maken. Het opgehaald kapitaal wordt geïnvesteerd in het Choice project.

Leden van Choice co-op zijn indirecte aandeelhouders van het Choice project. De “beperkte aansprakelijkheid” betekent concreet dat leden hun aansprakelijkheid beperken tot het ingebracht vermogen.

Concreet gebeurt het investeren in het Choice project door het nemen van participaties in onderliggende bedrijven die samen Choice mogelijk maken. Deze participaties in Choice partner bedrijven kunnen door Choice co-op op termijn ook verkocht worden en tot meerwaarden aanleiding geven. Daarnaast bieden Choice partner bedrijven ook kortingen en speciale acties aan, exclusief voor de leden van Choice co-op.

De Coöperatie Choice co-op heeft dus twee hoofddoelen:

  1. Het goedkoop (of überhaupt) toegang verschaffen tot de hardware-, software-, telecom- of content distributiediensten aan haar leden, hier streeft ze het principe van “geen verlies maken” na, niet het principe van winstmaximalisatie ten koste van haar leden.
  2. Het realiseren van meerwaarden op genomen participaties en het realiseren van een return op het geïnvesteerde kapitaal voor haar leden.

De missie van Choice co-op is dus de werving van coöperatief kapitaal met het oog op de investering daarvan in het Choice project, wat investeren in drie soorten bedrijven of activiteiten inhoudt:

  1. Software activiteiten die het over internet ontdekken, aanraden en consumeren van video en andere content vergemakkelijken.
  2. Telecom activiteiten die prijsgunstige alternatieven kunnen voorstellen aan de leden van de coöperatie.
  3. Content licentiëring- en distributieactiviteiten die moeilijk toegankelijke content kunnen ontsluiten of main stream content goedkoper kunnen aanbieden.

De Choice co-op kan zelfstandig beslissen om te investeren in bedrijven die dergelijke activiteiten ontwikkelen. De leden van Choice co-op kunnen op hun beurt elektronisch stemmen over gewenste Choice functionaliteiten en acties en hebben zo inspraak in de verdere ontwikkeling van Choice.